National Key Results Area

Saturday, January 16, 2010

Friday, January 15, 2010

Sektor Hal Ehwal Murid (HEM)


4.0    PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

4.1    Jawatankuasa Induk Pengurusan Hal Ehwal Murid


Pengerusi                    :    En. Yew Kok Leh (Pengetua)
Timbalan Pengerusi     :   En. Nawawy Othman (PK Hah Ehwal Murid)
 Naib Pengerusi           :   Pn. Faridah Omar (PK Pentadbiran)
                                         Tn. Hj. Abd. Latiff Pardi (PK Kokurikulum)
                                         En. Loy Wee Wuen (PK Petang)
Setiausaha                   :    Pn. Nor Iada Zakaria

AJK INDUK                 : Cik Lee Siew Ying (Ketua Jabatan Bahasa)
                                        Pn. Loke Muh Erh (Ketua Jabatan Teknik & Vokasional)
                                        Pn. Norazah Jurimi (Ketua Jabatan Sains & Matematik)
                                        Pn. Hjh. Siti Kittiyah Dakir (Ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan)
                                        En. Mohd Norizan Mohd Zaidi (Ketua Unit Disiplin)
                                        En. Zailin Hussin (Kaunselor)
                                        En. Ramli Juri (Penolong PK Petang HEM)

4.1.1    Penguatkuasaan Peraturan Sekolah

Penyelaras I             :     En. Mohd Norizan Mohd Zaidi
Penyelaras II            :     En. Ramli Juri
Setiausaha               :     Pn. Noraida Mohamad Ahasan
Lembaga Pengawas
En. Zulnaidi Abdullah (K)
En. Lai Chin Siong
Pn. Daliah Jamian
Pn. Norhasliza Md. Raji
En. Muhammad Amir Saifuddin
 
Ahli Jawatankuasa                     


4.1.2    Lembaga Ketua Tingkatan

Penyelaras                :      Pn. Asiah Moidoo
Penolong Penyelaras :     Pn. Nurhaliza Md. Sani
                                                   Pn. Jenny Kong
                                                  Pn. Noridayu Mohamed

4.1.3    Bimbingan dan Kaunseling

Setiausaha               :      En. Zailin Hussin
Ahli Jawatankuasa   :     Tn. Hj. Ezuddin Adnan
                                          Pn. Siti Zubaidah Mohamed Dani Abas
                                          Pn. Lina Wong
4.1.4    Kebajikan Murid dan Hal Ehwal Murid Perempuan

Penyelaras                :                     Pn. Beh Sok Keau
Penolong Penyelaras :                    Pn. Chan Shin Woan
Ahli Jawatankuasa (Perempuan) :  Pn. Siti Zubaidah Mohamed Dani Abas
                                                       Pn. Lina Wong
                                                       Cik Vilvamalar A/P Balakrishnan
Ahli Jawatankuasa (Lelaki)         :   En. Vanjithevan A/L Annamalai
                                                        En. Muhammad Amir Saifuddin Md. Sobhi
                                                               

4.1.5    Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

Penyelaras                         :               Pn. Siti Rohana Rahmat
Penolong Penyelaras          :              Pn. Rozimah@Rozinah Abd. Rahim
Ahli Jawatankuasa                                
Penyelaras Tingkatan 5             :     Cik Norhayati Mohd Razan
Penyelaras Tingkatan 4             :     Pn. Jaya Gowri A/P Thavamtoo
Penyelaras Tingkatan 3             :     Pn. Chan Shin Woan
Penyelaras Tingkatan 2             :     Pn. Azita Zakaria
Penyelaras Tingkatan 1             :     Pn. Nordian Haron
Penyelaras Tingkatan Peralihan :    Pn. Nurul Hafizah@Azah Kamaruddin

4.1.6   Daftar Murid (Register) dan Sijil Berhenti

 Setiausaha     :                      Pn. Nor Iada Zakaria
 Ahli Jawatankuasa
Penyelaras Tingkatan 5    :  Pn. Hjh. Rosita Jemali
Penyelaras Tingkatan 4    :  En. Vanjithevan A/L Annamalai
Penyelaras Tingkatan 3    :  Pn. Yip Lai Foong
Penyelaras Tingkatan 2    :  Cik Hjh. Noraishah Zaharudin
Penyelaras Tingkatan 1    :  Cik Chai Tsu Chin
Penyelaras Peralihan       :    Pn. Daliah Jamian

4.1.7    Antidadah, Aids dan Merokok

Penyelaras                   :      En. Halim Marjunid
Penolong Penyelaras    :     En. Ahmad Soffian Abdul Malik

4.1.8    Antiponteng dan Antibuli

Penyelaras                   :     Tn. Hj. Ezuddin Adnan
Ahli Jawatankuasa      :     Lembaga Disiplin, Lembaga Pengawas & Kaunselor Sekolah

4.1.9   Biasiswa

Penyelaras                   :     Pn. Elazrin A. Rahaman
Penolong Penyelaras    :     Pn. Azita Zakaria
Ahli Jawatankuasa      :     Semua Kaunselor

4.1.10  Sekolah Penyayang

Penyelaras                   :     Tn. Hj. Ezuddin Adnan
Ahli Jawatankuasa      :     Semua Kaunselor

4.1.11  Kantin

Setiausaha                  :     Pn. Hjh. Forinda Ahmat
Ahli Jawatankuasa      :     Pn. Rafidah Ahmad
                                          Cik Fatimah Abu Bakar

4.1.12  3K (Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan)

Penyelaras                   :     Pn. Noraida Mohamad Ahasan
Penolong Penyelaras    :     En. Ramli Juri
Ahli Jawatankuasa
Unit Kebersihan         :     En. Zulnaidi Abdullah (K)
                                           Cik Mary A.Thomas
                                           En. Mohd Hafeez Othman
Unit Kesihatan           :     Pn. Hjh. Forinda Ahmat (K)
                                           Pn. Lina Wong
Unit Keselamatan       :     En. Nazri Zakaria
                                                  

4.1.13  1Malaysia

Penyelaras                   :            Pn. Siti Rohana Rahmat
Penolong Penyelaras    :           En. Ramli Juri
Ahli Jawatankuasa      :            En. Zailin Hussin
                                                   Tn. Hj. Ezuddin Adnan
                                                   Pn. Lina Wong
                                                   Pn. Siti Zubaidah Mohamed Dani Abas
                                                   Cik Vilvamalar A/P Balakrishnan